บริษัท นาลิโค่ จำกัด

ชื่อเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลิโค่

จัดตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2542

ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105564165658

กำลังการผลิด 11.30 ล้านหลอด/ปี

พนักงาน 10 คน

ระยะเวลากว่า 23 ปี ที่เราประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวร้อนสารพัดประโยชน์ (Cyanoacrylate Adhesive) จากประเทศไต้หวันและจีน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้เรามีลูกค้า ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้การยอมรับ ในด้านคุณภาพและบริการของเรา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ รถยนต์ เครื่องหนัง พีวีซี ยาง กระจก เหล็ก สแตนเลส หินอ่อน ป้ายไวนิล เป็นต้น และทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเอกสาร รับรองคุณภาพจากต่างประเทศ เช่น SGS, MSDS, TDS, COA

กลุ่มลูกค้าของเรามีหลายอุตสาหกรรม ใช้กาวร้อนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ทำให้เราต้องสรรหาผลิตภัณฑ์ กาวร้อนใหม่ๆ จากต่างประเทศ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ และปัจจุบันทางเรายังรับทำแบรนด์ (OEM) สำหรับลูกค้าที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง


รับบรรจุกาวร้อนตามสั่งตั้งแต่ 1,800 หลอดขึ้นไป ฟรีสติ๊กเกอร์***