ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลิโค่ ก่อตั้งเมื่อปี 2542 เป็นระยะเวลากว่า 19 ปี ที่เราประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวร้อน จากประเทศไต้หวัน ทำให้เรามีลูกค้าจำนวนมากที่ยอมรับในคุณภาพและบริการของเรา ปัจจุบันทางห้างฯ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความหลากหลาย และตรงต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน จึงได้มีการนำกาวร้อนชนิดถัง ขนาด 25 กิโลกรัม มาแบ่งบรรจุในขนาด 1 กิโลกรัม, 50 กรัม, 40 กรัม, 35 กรัม, 20 กรัม, และ 16 กรัม ทั้งนี้ทางห้างฯ ยังรับบรรจุการร้อนตามสั่งตั้งแต่ 5,000 หลอด ขึ้นไป

ที่ตั้งเลขที่ 32/5 หมู่ 3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0103542028907 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท